ดูงานนอกสถานที่

การดูงานนอกสถานที่นี้เป็นการดูงานต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ของประเทศนั้นๆมาใช้และดัดแปลงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ได้อีกด้วย

การฝึกซ้อมการใช้อาวุธปืน

ควรฝึกซ้อมการยิงเป้าและการใช้อาวุธปืนอย่างสม่ำเสมอ จำลองเหตุการต่างๆเพื่อให้เหตุการณ์เสมือนจริงที่สุด เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินในชีวิตจริง ควรมีระเบียบวินัยในการซ้อม และห้ามประมาท เพราะอาวุธปืนเป็นอาวุธที่อันตรายอย่างมาก หากผู้ใช้ ใช้ในทางที่ผิด

การดูแลรักษาอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆของปืน

การดูแลรักษาอาวุธปืน ควรหมั่นดูแลให้มากโดยเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลา

หลักการการดูแลอาวุธปืน >> //sanpawut.police.go.th/New%20folder/web/sp/Inside2/Clean%20gun.html

การฝึกระเบียบวินัยและการออกกำลังกายประจำสัปดาห์

ควรฝึกระเบียบวินัยในทุกๆเช้าของแต่ละวัน เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเอง และช่วยให้สมองปลอดโปร่ง

ควรออกกำลังกายประจำในทุกๆสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและความสามัคคี เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ฟิตเนส ว่ายน้ำ เป็นต้น

อบรมกิจกรรม

อบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ นำประโยชน์ต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เรียนรู้สิ่งต่างๆจากกิจกรรม กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มีนาคม เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น. ถึง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีและแทนคำขอบคุณ